Tin cậy

Physics Drop

kocha
23.58MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 2.2 1 tháng trước

Mô tả của Physics Drop

Put your brain to work in this addictive puzzle game that millions of players adore already!

Physics Drop is the perfect time killer because each puzzle can be solved in many creative ways.

To solve a puzzle you have to drop the red ball into the U by drawing lines, shapes and objects. Do you think it’s easy? Try and see how challenging it can be!

-

-

: fixed lines, movable lines, springs, black holes, gravity direction changers, and more!

-

. Challenge your friends or play against random players… The player who solves the puzzle quicker wins!

-

. Do you like to show off? Record your games and upload the videos to YouTube. Compare the way you solve the puzzles with other players!

-

. Do you think you are quick? The cronometer will tell you just how quick you are solving each puzzle

-

Check your best time by puzzle at the end of each level

-

Change the line color and the line width to your liking

-

. You can erase the lines or shapes you draw whenever you want

-

. Tap the restart button to start the level from scratch

- To solve a puzzle you have to drop the red ball into the U

- Draw as many lines, polygons, and shapes as you need

- The ball and everything your draw react to the law of gravity

- Beware not to trap the ball between a group of lines; if you get stuck, tap the restart button

- Certain objects can change the ball's direction... and place!

- Certain walls will make the ball bounce back

- Buttons can open walls that block the path

This educational game features more than 100 physics problems suitable for all ages for you and your family to practise your problem solving skills, creative thinking and reflexes.

Physics Drop is a fun way of practising physics... download it and try!

Watch the Physics Drop Promo Video: https://www.youtube.com/watch?v=elwGmJeAMyE

Watch the Physics Drop Multiplayer Mode Video: https://www.youtube.com/watch?v=8-btWvPs5J8&feature=youtu.be

IDC/Games Facebook page https://www.facebook.com/IDCGames-Apps-382606228789560/

IDC/Games YouTube page https://www.youtube.com/channel/UCRHngLLNSFQqAUEZETdIKJg?view_as=subscriber

Do you have any question? Contact customerservice@idcgames.com and we will solve it!

Đặt não của bạn để làm việc trong trò chơi này câu đố gây nghiện mà hàng triệu người chơi yêu mến rồi!

Vật lý Drop là lần kẻ giết người hoàn hảo bởi vì mỗi câu đố có thể được giải quyết bằng nhiều cách sáng tạo.

Để giải quyết một câu đố bạn phải thả các quả bóng màu đỏ vào U bằng cách vẽ đường nét, hình dạng và các đối tượng. Bạn có nghĩ rằng đó là dễ dàng? Hãy thử và xem cách thách thức nó có thể được!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Physics Drop

4.59
32
5
25
4
3
3
3
2
0
1
1

Đánh giá Physics Drop

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Physics Drop, hãy là người đầu tiên!

Cờ Physics Drop

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng kocha
Cửa hàng kocha 42.67k 12.45M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Physics Drop

Thông tin APK về Physics Drop

Phiên bản APK 2.2
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên IDC Games
Chính sách riêng tư https://en.idcgames.com/privacy-policy


Tải về Physics Drop APK
Tải về